22 maj 2011 CarlJan Granqvist, Vinkällaren Grappe. Stockholm

carljan-web”Hela konceptet, att vara med i varje del av tillverkningsprocessen, är väldigt intressant ur det pedagogiska perspektivet. Dessutom är ju vinet både spännande och berusande ur ett sensoriskt perspektiv.”