Avsmakning av vinet under processen och lab-tester i Toscana