Malolaktisk process

Tillsättning av Malolaktiska bakterier för att stabilisera vinet. Äppelsyran omvandlas till Mjölksyra. Detta sker normal naturligt under våren, då värmen stiger.