Skördefest – Avskälkning, krossning, handrensning och upp i cisternerna

Massaor av hjältar som hjälper oss. Efteråt blir det vin, grillad salsicia och italiensk livemusik.