Omdragning till skön musik

Första omdragning för att avlägsna bottensediment. Om detta inte görs bildas svavelföreningar och en dålig lukt sprider sig i vinet – det vill man inte ha. I den musikaliska trion ingår Per Hallgren, Johan Zälle och Göran Malmström.