Archive | Video

Malolaktisk process

Malolaktisk process

Tillsättning av Malolaktiska bakterier för att stabilisera vinet. Äppelsyran omvandlas till Mjölksyra. Detta sker normal naturligt under våren, då värmen stiger.

Continue Reading
Omdragning till skön musik

Omdragning till skön musik

Första omdragning för att avlägsna bottensediment. Om detta inte görs bildas svavelföreningar och en dålig lukt sprider sig i vinet – det vill man inte ha. I den musikaliska trion ingår Per Hallgren, Johan Zälle och Göran Malmström.

Continue Reading